ذخیره مرکزی اطلاعات

Backup گیری و تهیه نسخه پشتیبان در شبکه

 

   ضرورت پشتیبان گیری از داده های سازمانی

در دنیای تکنولوژی اطلاعات، پشتیبان گیری یا Backup ،به فرایند تهیه نسخه های کپی از داده های اصلی گفته می شود که در زمان رخ دادن وقایعی از قبیل از دست دادن اطلاعات بتوان داده های اصلی را بازیابی کرد.

  دلایل ضرورت Backup

اشتراک در RSS - ذخیره مرکزی اطلاعات