نظارت و مدیریت شبکه با System Center

سیستم نظارت متمرکز بر شبکه و سرویس ها

نظارت انسانی بر روی سرویس ها و سرویس دهنده ها در شبکه های کوچک شاید عملی باشد، ولی با افزایش تعداد سرویس ها و پیچیدگی سرویس دهنده ها، این کار امکان پذیر نخواهد بود. برای نظارت بر نحوه عملکرد سرویس ها و مطلع شدن به موقع از حوادث احتمالی و همچنین انجام اقدامات از پیش تعیین شده در برابر هریک از رخدادهای تهدیدآمیز، سیستم نظارت متمرکز نصب و راه اندازی خواهد شد.

سیستم متمرکز نظارت بر عملکرد سرویس دهنده ها و سرویس های شبکه برای بالابردن سطح Availability نصب و راه اندازی می شود. برای این کار از نرم افزارهایی مانند  Solarwinds و GFI استفاده می شود. 

این نرم افزارها به مدیر شبکه کمک می کند تا سرور ها و سرویس های شبکه را در هر لحظه از نظر درستی عملکرد تحت نظارت داشت باشد. سیستم نظارت متمرکز شبکه، به طور خودکار شبکه را جستجو کرده و مشکلات بوجود آمده در سرویس های شبکه را شناسایی و گزارش می کند و به مدیر شبکه و کارشناسان مربوطه این امکان را می دهد تا قبل از اینکه کاربران متوجه بروز خطا شوند، از مشکل با خبر شده و در جهت رفع مشکل اقدامات لازم را به کار گیرند. این سیستم همچنین کلیه لینکهای ارتباطی را کنترل کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل مدیر شبکه را مطلع می کند.

مدیریت تنظیمات کلیه دستگاه های ارتباطی Cisco موجود در شبکه، یکی دیگر از قابلیت های این سیستم میباشد که با مدیریت نسخ از تنظیمات و تغییرات آنها، امکان دسترسی به تنظیمات قبل را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می سازد.
در این سیستم امکان تعریف دستورالعمل هایی وجود دارد که در صورت بروز خطاهای