ارشیا فراز اسپادانا

در دنياي مدرن امروز، به هيچ عنوان نمي توان نقش IT را در بخش هاي گوناگون ناديده انگاشت. اين حضور تا بجائي پيشرفته است که در برخي موارد با زندگي روزمره عجين شده و امور بدون استفاده از اين فن آوري، امکان پذير نمي باشد. مجموعه ارشيا فراز اسپادانااز سال 1384 با هدف ترويج فرهنگ فن آوري اطلاعات و فراهم سازي زمينه هاي گسترش آن فعاليت خود را شروع کرده و در همين راستا ، Shynex، به عنوان بخش فني گروه تکنولوژي اطلاعات ارشيا، فعاليت خود را به منظور جداسازي بخش فني و اجرائي از بخش آموزش آغاز نمود. هدف اين مجموعه ، ارائه خدمات تخصصي و جامع در کليه بخش هاي صنعت IT ، علي الخصوص مبحث امنيت اطلاعات مي باشد که با استفاده از حضور متخصصان در زمينه هاي گوناگون و ارتباط با معتبرترين تامين کنندگان سخت افزار و نرم افزارهاي تخصصي، سعي کرده رضايت کارفرمايان را به بهترين نحو جلب نمايد.

وب سایت : http://shynex.net/