مجازی سازی

آیا تا کنون به راه های استفاده بهتر از سخت افزارهای موجود فکر کرده اید؟
چگونه میتوان بدون وقفه در سرویس دهی ، یک سرویس را از یک سرور به یک سرور دیگر منتقل نمود؟
همه ی اینها سوالاتی هستند که با مجازی سازی پاسخ داده می شوند .سرویس دهنده های مجازی، سرویس دهنده هایی هستند که وابستگی آنها به سخت افزار به حداقل رسیده است. با استفاده از سرویس دهنده های مجازی، لایه ای واسط بین سیستم عامل و سخت افزار سرور قرار می گیرد و در نتیجه باعث افزایش بسیار زیاد پایداری سیستم می شود. 
همچنین با بهره گیری از سرویس دهنده های مجازی، راه اندازی سرویس های مستقل بر روی سیستم عامل های مستقل از هم ولی بر روی یک سخت افزار امکان پذیر می شود. با این کار می توان از قدرت سخت افزار حداکثر استفاده را داشت و با راه اندازی سرویس های مختلف بر روی سخت افزارهای مختلف به صورت موازی، بدون متحمل شدن هزینه برای تهیه سخت افزار، میزان پایداری سیستم را به میزان زیادی افزایش داد.
از دیگر مزایای استفاده از سرویس دهنده های مجازی، سرعت بسیار زیاد تهیه Backup و بازگرداندن آن می باشد، به صورتی که بازگرداندن سیستم عاملی که به طور کامل از کار افتاده است، در چند لحظه امکان پذیر است.