مجازی سازی میز کار

شرکت ها امروزه درگیر مسئله ی دشوار میزکار شده اند. از یک سو، سازمان هایIT تحت فشار هزینه های جانبیِ انطباق، مدیریت، و امنیت هستند و از سوی دیگر با پارادایم محاسبات کامپیوتر محور دست و پنجه نرم می کنند. حال آنکه رفع این معضل نه تنها بسیار -پرهزینه می باشد، بلکه مانع از پاسخ دهی سریع کامپیوترها در یک تجارت پویا می شود.

نیاز کاربران امروزه، دسترسی راحت تر و آزادانه تر به داده ها و نرم افزارهایشان از هر دستگاه و هر مکانی می باشد. مشکل میزکار ( Desktop ) که آزادی عمل کاربر را در تقابل با مدیریت و کنترل IT قرار می دهد می تواند هزینه ها را افزایش دهد، امنیت را مختل کند و منابع را بهم -بریزد. برای رها شدن از این مشکل سازمانها به دنبال راهکاری سریع و انطباق پذیر در محاسبات هستند تا توازن میان نیازهای شرکت و نیازهای کاربران را در محیطی انعطاف پذیر با قدرت محاسباتی بالا فراهم آورند.

مجازی سازی میزکار ( Desktop ) به سازمانها اجازه می دهد تا کارهای بیشتری برای تطابق با کاربر محوری به معنای واقعی انجام دهند و همچنین رویکردی منعطف به محاسبات دارد. با جداسازی نرم افزارها ، داده ها و سیستم عاملها از نقطه نهایی (کاربر) ،و انتقال این اجزا به مرکز داده می توان آنها را بصورت متمرکز در Cloud مدیریت کرد. با مجازی سازی میزکار ( Desktop ) و نرم افزارهای کاربردی در مسیری امن تر وکارآمدتر جهت مدیریت کاربران، گام بردارید و میزکار ( Desktop ) را فراهم آورید که در کمترین زمان ممکن قابل دسترس باشد. VMware View تنها راه حل همه جانبه ای است که مدیریت IT را آسان می کند، امنیت را افزایش می دهد و کاربر را کنترل می کند، در حالیکه هزینه ها را با ارائه سرویس های میزکار (Desktop) بصورت متمرکز کاهش می دهد.